Национален телефон за информация и поръчки: 070088111 
 

Избор на тревна смеска

 


Изборът на качествени тревни смески е от изключително голямо значение за успеха в създаването на тревен килим и в дълготрайността му. По правило, всяка тревна смеска е съставена от 3-4 или повече сорта треви, чиито характеристики формират добра комбинация за даден вид терен, климат, употреба или друг критерии, по който се избира тревната смеска.

 

На пазара отдавна съществуват специализирани декоративни тревни сортове, които имат повишена кълняемост, многогодишност, издръжливост и естетически качества, така че да отговорят и на най-взискателните потребители.

Съвет: Уверете се, че тревната смеска, която купувате съдържа многогодишни декоративни сортове треви, а не едногодишни фуражни видове, предназначени за затревяване на пасища и изхранване на преживни животни!

Пример: Lolium Perenne – многогодишен декоративен райграс
Lolium Multiflorum – едногодишен райграс, използван главно като фураж
Lolium Westerwoldicum- едногодишен фуражен райграс
От гореописаните видове само Lolium Perenne е многогодишен декоративен тревен сорт и следва да нямате големи очаквания, ако тревната ви смеска съдържа някой от другите 2 вида райграс.

Вижте основните параметри на обичайните тревните смески на нашия пазар и техните оценки според състава им: