Национален телефон за информация и поръчки: 070088111 
 

Сухо строителство