Връщане на стока

 

Потребителят има право да откаже поръчка и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са пълна окомплектовка с придружаващата ги документация за покупка и при условията по чл. 55 (здрава стока) от Закона за защита на потребителите (в чл.55, ал.1 ЗЗП).

Разходите за връщането на продукти се поемат от Потребителя, освен ако Доставчикът изрично, за конкретния случай и в писмен вид е предложил да прибере стоките сам.

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът възстановява всички сумата за заплатените стоки не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Доставчикът е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.

Правото на отказ не се прилага в случай, в който стоките са, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка.

 

Формуляр за върщане на стока (MS Word формат) Свали