Работно време: понеделник  – събота от 8 до 20 ч, неделя от 9 до 19 ч. Магазин Mr.Bricolage Ринг Мол е отворен всеки ден от 9.30 до 22.00ч.
Всички магазини работят  при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.
Дежурни телефони за информация и поръчки виж тук.
​​​​​​​

Внедряване на индустриалното решение SAP IS Retail в Мr. Bricolage

11.01.2017

Марката Mr.Bricolage присъства в България от 2000 година, когато се отваря първият магазин от типа на модерната търговия за стоки „Направи си сам“. Днес веригата "Mr.Bricolage" в България се състои от 11 модерни магазина, разположени в 8 града - София, Пловдив, Благоевград, Бургас, Варна, Добрич, Русе и Плевен. Веригата има над 550 служители и за 16 години магазините на марката в България са посетени от над 36 милиона клиенти.

Магазините "Mr.Bricolage" събират на едно място всички необходими продукти за декорация и ремонт на дома и градината. В зависимост от сезона се предлагат между 35000 и 45000 продукти и услуги. Магазините "Mr.Bricolage" в България се управляват от българо-френското акционерно дружество „Доверие Брико”. В глобален аспект марката е позната на 4 континента и разполага с над 600 магазина.

 

Основни бизнес предизвикателства, довели до необходимостта от ИТ проекта

 

Сред предизвикателства, с които се сблъсква фирмата преди въвеждане на решението, са остарялата архитектура, наличието на множество независими една от друга системи, между които няма връзка или обединение. Освен това вследствие на многообразието от системи са се натрупали сложни или остарели бизнес процеси, а това е предпоставка за грешки. Има и повторение на едни и същи процеси в повече от една система.

Ръководството на компанията отчита, че съществува реална необходимост от предоставяне на вярна информация на мениджърите, която да им помогне да вземат решения съобразени с моментната ситуация на пазара. Тази информация би им дала възможност за гъвкава и динамична промяна на асортимента и доставките, обяснява Милен Христов, финансов директор на Доверие Брико (Mr Bricolage) и ръководител на проект "Управленски аспекти".

Милен Христов, финансов директор на Доверие Брико (Mr Bricolage) и ръководител на проект "Управленски аспекти".

Целите на реализирания в Доверие Брико ИТ проект включват:

Единна система (създаване на единна и интегрирана софтуерна среда за управление на множество търговски обекти;)
Цялата информация да е налична на едно място;
Всички бизнес процеси да следват единна бизнес логика;
Внедряване на най-добрите практики в бизнеса;
Ефективно управление на данните, което да подпомага бизнес анализите и вземането на решения;
По-задълбочено вникване в поведението на клиента – по-добро разбиране на нуждите и предпочитанията на клиента.
Решението на SAP SE за търговия на дребно включва интеграцията на три физически системи – SAP ERP (IS Retail), SAP BW (освен стандартни отчети – включва и обработка на данни от касите POSDM), SAP BO (допълнителни отчети и справки с ефектна визуализация).

Всяка от тези системи е свързана с останалите, прозрачно за потребителите, като се ползва най-доброто от техния специфичен дизайн. Това интегрирано решение покрива следните процеси:
Финанси и счетоводство
Управленско счетоводство
Управление на материални запаси (стоки)
Продажби на дребно
Управление на складове
Отчети и анализ на данни
Реализацията на SAP ERP и SAP BW е върху in-memory платформата SAP HANA под SUSE Linux и RedHat Linux. Платформата е изнесена в център за данни, като е използана виртуализация на сървъри с VMWare Enterprise върху IBM сървъри.

Проектът включва следните модули на SAP: FI/AA/TR – финанси/ счетоводство/ активи, CO – контролинг, MM – материално стопанство, SD/Retail – продажби на дребно, и WM – управление на складове.

Освен това е внедрена системата SAP NetWeaver Business Warehouse 7.5 за съхраняване на данни и отчетност с възможности за многоизмерни доклади, прогнозиране на настъпващите тенденции и т.н. Тя осигурява отчети и анализи SAP BEx и SAP BusinessObjects BI Platform 4.1. Активните инструменти на SAP BusinessObjects BI Platform са SAP Explorer, Crystal Reports, Web Intelligence и SAP BO Analyzer за Microsoft Office.

Комбинацията от инструменти SAP BW и SAP BO осигуряват мощна система. Тя обработва стабилно стотици милиони записи на ден (SAP BW) и улеснява процесите по генериране на справки и отчети за ежедневните потребители, така че да могат да се справят без помощ от ИТ отдела (SAP BO инструменти).

SAP ERP/SAP BW са интегрирани с касовия софтуер „Детелина“ на Елтрейд ООД, с банков софтуер и със софтуер за ТРЗ „Аладин“, допълва Милен Христов, финансов директор на Доверие Брико (Mr Bricolage).

 

Конкретни ползи от новата ИТ система 

 

„В старата система, за да отразя една рекламация на клиент, ми отнемаше 15 минути (отразяване в системата; записване в книгата за рекламации; уведомяване на колегите). В момента целият процес ми отнема 5 минути“, коментира главен касиер на магазин от веригата Mr Bricolage.

„В момента с наличието на инструментите на SAP BusinessObjects мога спокойно съвсем самостоятелно да вадя необходимите за мен справки, без да имам техническа подготовка за целта, като използвам различни средства за визуализация“, обяснява бизнес анализатор в Доверие Брико (Mr. Bricolage).

 

Eфект от ИТ решението  

 

Новото ИТ решение допринася съществено за подобряване ефективността на работата, като:
Опростява и уеднаквява процесите в цялото дружество;
По-голяма част от процесите протичат в системата и може да се проследи тяхното отражение върху другите процеси;
Осигурява автоматизация на част от стъпките в процесите;
Работи се в една система с единствен и верен източник на информация;  Потокът от данни и документи е непрекъснат в цялата верига от процеси;
Благодарение на разнообразието от справки и отчети в SAP BW се задълбочава разбирането на динамиката на процесите в търговията на дребно;
Справките се осъществяват изключително бързо, тъй като SAP BW и SAP ERP се изпълняват върху in-memory платформата SAP HANA;
Навременната и точна информация улеснява вземането на решения.
Допълнително ИТ решението на SAP ни осигурява подобрена видимост по веригата за доставки и оптимизиране на складовите наличности, коментира Милен Христов. Подобрява се структурата и „качеството“ на запасите. Останалите предимства от реализирания проект включват:
Разширяване на възможностите за офериране и продажба на свързани стоки, промо пакети и др.;
Намаляване на двойната работа и отразяването на информацията в повече от една система;
Намаляване на времето за осъществяване на финансово приключване;
По-бързо и ефективно вземане на решения благодарение на отчетност и анализи в реално време;
Улеснен достъп до всички налични клиентски данни в единната система – подобрява се клиентското обслужване.

 

Потенциал за развитие  

 

В момента Доверие Брико с подкрепата на BG Business Solutions внедрява и Hybris - Hybris Commerce Suite, Edge Edition, Release 5.7 – това е платформата за търговия и дигитално взаимодействие на SAP. Решенията Hybris Edge B2B и Hybris Edge B2C ще бъдат интегрирани със SAP ERP системата чрез Data Hub.

В резултат компанията ще може ефективно да управлява и публикува съдържание по всички канали и да осъществява контакт с клиентите през всички възможни допирни точки: мрежа, мобилни устройства, електронна поща, Чат/Кол Център, социални медии (Twitter, Facebook), обяснява Милен Христов.

С внедряване на SAP Hybris компанията цели да постигне всеобхватен 360-градусов поглед върху поведението на клиента, като може ефективно да се наблюдава и намерението за покупка. Също така е важно кампаниите и промоциите да бъдат максимално ефективни и да има централен каталог на всички продукти, програми и услуги.

На следващ етап се планира и внедряване на модул за управление на човешкия капитал (HCM).