Национален телефон070088111
Работно време: понеделник  – събота от 8 до 20 ч, неделя от 9 до 19 ч. 
Всички магазини Mr.Bricolage без този в София Ринг Мол работят при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Уважаеми клиенти,

За да сведем до минимум разпространението на COVID 19 и риска за живота и здравето на вас и екипа на магазини Mr. Bricolage, ние осигуряваме безопасно пазаруване и работа:

• Обособени са ясно означени един Вход и един Изход, за да избегнем смесване на потоци от влизащи и излизащи клиенти.

• Във входното пространство на магазините са разположени безконтактни диспенсъри с дезинфектант за ръце. Препоръчваме всеки влизащ клиент да дезинфекцира ръцете си.

• Правим редовна дезинфекция на търговската площ  и прилежащите    помещения /подове и повърхности/, на количките и кошниците за пазаруване, както и на служебните помещения.

• Задължително използваме предпазни маски, които регулярно подменяме. Спазваме изискванията на Министерството на здравеопазването и изискваме клиентите също да носят предпазни маски. В магазините не допускаме клиенти без предпазни маски. Нека се пазим взаимно.

 • Спазваме задължителната дистанция от минимум 1,5 м. между двама души /клиенти, клиенти-персонал, персонал – персонал/. При необходимост, обръщаме внимание за спазването на дистанция.

• В търговските зали е въведен пропускателен режим. Допуска се ограничен брой клиенти, в зависимост от броя на персонала и големината на съответната търговска зала. Към момента спазваме изискването на Министерството на здравеопазването за не повече от 1 клиент на 3 м2 търговска площ. Съответно при струпване на клиенти, може да се наложи допускането на ограничен брой клиенти в магазина. Благодарим за разбирането.
 
 

• Препоръчваме използването на картови плащания.

• Ежедневно провеждаме инструктаж на персонала и проверка за спазването на противоепидемичните мерки за безопасна работа и среда на пазаруване. Това включва деклариране на липса на симптоми от страна на служителя; дезинфекция преди започване на работа; дезинфекция на всички каси и гише Информация на всеки 30 минути; дезинфекция на колички, кошници, служебни помещения, подове в търговска зала поне 3 пъти дневно; редовно използване на дезинфектант; задължително носене на маска през целия работен ден и препоръчително носене на ръкавици и др.
 

Спазването на санитарно-хигиенни мерки се контролира от управителите и охраната на магазини Mr.Bricolage.


Благодарим ви, че пазарувате отговорно, като носите предпазна маска, използвате безконтактния диспенсър за дезифектант при влизане и спазвате препоръчителната дистанция.


С уважение,

Екипът на Mr.Bricolage