Национален телефон за информация и поръчки: 070088111 
 

Електрическо ренде

Електрическото ренде се използва за изглаждане на дървен материал, за правене на жлебове и скосяване на ръбове, за коригиране страните на дървени врати - също както ръчното ренде, но е много по-бързо, по-ефикасно и по-лесно за използване. Все пак, като всеки режещ инструмент, трябва да се използва с внимание. Ръчното ренде отнема горния пласт от дървото с остър нож, който прониква в дървото, когато избутвате рендето напред. При електрическото ренде имаме ножов вал, който се върти с много висока скорост и задвижва два ножа, които отделят стърготините. Неудобството при тази система се състои в това, че ако рендето се държи неправилно или не се избутва равномерно напред, дървото може да се издълбае.

РЕГУЛАЦИЯ

При електрическото ренде се регулира само дебелината на отнемания слой. Ръчката в предната част на уреда, която обикновено се ползва и за дръжка, позволява прецизно регулиране на дебелината с точност до една десета от милиметъра - от 0,1 мм до 2 мм, 2,5 мм или 3 мм според модела

МАТЕРИАЛИ

Електрическото ренде е основно предназначено за работа с масивно дърво, но може да се използва и за талашитени, фурнировани плоскости, плоскости от летви и влакна.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РАБОТА

• Обработванота дърво трябва да е фиксирано здраво, уредът - да се държи стабилно, а боравещият трябва да е заел удобна позиция и да следи постоянно хода на машината.
• По-добър резултат се постига при неколкократно рендосване на дървото, отколкото ако се мине веднъж, но с отнемане на по-дебел слой.
• Винаги първо включвайте уреда и едва тогава започвайте рендосването.
• Изчаквайте машината да спре напълно, преди да я пуснете и оставите настрана.
Основно правило за безопасна работа: фиксирайте дървения елемент, така че да не се мести и да не вибрира.
Рендето е режещ инструмент, който работи с много висока скорост (15 000 или повече оборота в минута). Трябва да се държи здраво с двете ръце.


СЪВЕТИ

• Преди да пристъпите към задача, която изисква голяма точност е добре да се упражните в боравенето с уреда на отделна греда или дъска.
• Когато има възможност, свързвайте рендето към аспиратор, за да ограничите разпръскването на стърготини.
• Предварително си отбележете максималното ниво на отнемания слой, за да знаете кога да спрете работа.
Поправки по основата и ножовете извършвайте само когато уредът е изключен!


Техника на правилно рендосване

СТЪПКА 1
Регулирайте дебелината на отнемания слой. Първоначално по-голяма за грубо дялане и по-малка при завършителна обработка.

 

 


СТЪПКА 2
Аспираторът улавя стърготините отделяни по време на рендосване.

 

 


СТЪПКА 3
Включете рендето и изчакайте моторът да достигне пълна мощност, преди да пристъпите към работа.

 

 


СТЪПКА 4
Избутвайте рендето бавно и ровномерно напред, без да форсирате.

 

 


СТЪПКА 5
При започване на рендосването натискайте повече предната част на уреда.

 

 


СТЪПКА 6
По време на рендосването натискът в предната и задната част на уреда трябва да е равномерен и цялата основа да е легнала на обработваната повърхност

 

 


СТЪПКА 7
Когато достигнете края на обработваната повърхност, натиснете повече в задната част, за да избегнете издълбавне на ръба.

 

 


СТЪПКА 8
За да избегнете зацепване на дървото накрая, можете да рендосвате от двете страни до средата.
Внимание! Това изисква голяма точност.

 

 


СТЪПКА 9
Върху основата има малък жлеб, който се използва като водач при скосяване на ръбове.

 

 


СТЪПКА 10
За да скосите (изгладите) ръб, той трябва да попадне в жлеба и рендето да се държи под ъгъл 45°.

 

 


СТЪПКА 11
За да направите фалц, очертайте линия на желаната ширина и използвайте водача за успоредно рендосване. Вместо водач може да използвате правилна подложка.

 

 ПОДДРЪЖКА
Преди да използвате рендето: • проверете състоянието на електрическия проводник; • почистете от прах мотора, цилиндъра и ножовете; • проверете състоянието на ножовете; • почистете основата от евентуални замърсявания от смола, лепило или боя.

 

 Използвайте само идеално наострени ножове. Смяната им се извършва лесно. Внимание ! Работете при изключен уред!