Мотофрези употреба

Имате поляна, която искате да превърнете в градина? Искате да наторите почвата в градината? Или искате да изкорените плевели от голяма площ? Всички тези дейности са трудоемки, но за щастие могат да бъдат извършени с фреза. Съществуват няколко типа фрези, от които да изберете и която да отговори точно на вашите нужди.

• ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ФРЕЗИ
• МОТОФРЕЗИ
• МОТОБЛОКОВЕ

Мотофрези

Електрическа или моторна фреза?

Електрически фрези

Те са идеални за поддръжка на зеленчукова и цветна градина. Обикновено са с малка мощност и обработваема ширина от 25-40см, изискват електричество и са ограничени от дължината на захранващия кабел, а препоръчителното време за работа е макс.15-20мин. Предимството им пред мотофрезите е, че са по-леки, имат ниско ниво на шум и изискват минимална поддръжка.

Мотофрези

Тези машини са значително по-мощни. Употребяват се за обработка на почвата с по-голяма дълбочина и за по-големи площи. Към тях може да се прикачва допълнителен инвентар като браздир, плуг, помпа, пръскачка и други. При фрезоване, особено на овощни градини, е препоръчително мотофрезата да има задна скорост.

Мотоблокове

Мотоблоковете са с т.н. „сух съединител“,  т.е. директно „зацепване“ на скоростите в редуктора, докато при фрезите има ремък, чрез който скоростите се превключват. Друго тяхно предимство пред мотофрезите е по-голямата работна ширина, което от своя страна пести време за работа.

Работа с мотофреза

1. Подготовка за работа

Предварително подгответе участъка, който ще обработвате – почистете от паднали клони, парчета въже, метални отпадъци, камъни и други, останали от предния сезон.

2. Работа с мотофрезата

Ако обработваната почва е много твърда, първоначално работете на по-малка дълбочина и ако е необходимо, повторете обработката.

Движете се по удобен за вас начин, в кръг или на зиг-заг. Отчетете, че правоъгълната градина се обработва по-ефективно в кръг, а квадратната на „зиг-заг“.

Обслужване на мотофрезата

• Редовно почиствайте машината след работа.

• Проверявайте състоянието на въздушния филтър. За тези, които са с масло – почистете и налейте ново масло. За тези, които са със сух елемент – почистете, изперете и изсушете дунапреновата лента. При необходимост, филтърният елемент следва да се подмени.

• Сменяйте редовно маслото на двигателя – първата смяна се извършва след 3-4 работни часа, след това маслото се сменя на 50 часа работа, а при много интензивна употреба – на 25 работни часа.

• При продължително съхранение, изпразнете резервоара за гориво и капнете няколко капки масло в цилиндъра на двигателя през отвора на свещта.

Монтаж на роторна косачка към мотоблок

1. Развийте ръкохватката за регулиране на кормилото. Завъртете кормилото на 180° обратно на часовниковата стрелка. Затегнете ръкохватката, за да фиксирате кормилото в това положение. При монтаж на косачката към дизеловия мотоблок предварително трябва да се свали  акумулатора и капака с фара. Изолирайте клемите на кабелите за акумулатора!

2. Свалете защитната чашка на вала от задната страна на фрезата.

3. Развийте централния болт и свалете защитната втулка, без да сваляте шпонката.

4. Монтирайте фланеца (от комплекта на косачката).

5. Монтирайте косачката към вала на фрезата, като завъртате дисковете, за да зацепи шпонката. Затегнете болтовете.

Забележка: За работа с косачка, на мотоблока предварително трябва да са монтирани гуми 4х8". Когато косачката е монтирана на дизеловия мотоблок, машината се движи на задна скорост.

0