Национален телефон за информация и поръчки: 070088111 
 
8944106733598.jpg

Магазинът

Основната дейност на магазина е продажбата и обслужването на клиентите. Всичко, което се върши тук, е подчинено на тази дейност – и поръчките, и зареждането със стока, и подреждането на продуктите, поставянето на етикети и табели, и т.н. И най-важното – общуването с клиента, консултацията, предлагането на подходящото за него решение и продажбата.
​​​​​​​
Тук работят: Управител магазин отговаря за ефективната и безопасна работа на служителите, за финансовите резултати, доставките, за търговията,  вида и изобщо за цялостната дейност на магазина.


Мениджър сектор/Ръководител търговски екип.
Управлява, обучава и развива служителите от екипите на своите райони. Оценява представянето на членовете на своя екип и работи заедно с тях за постоянното подобряване на работата на всеки един. • Продавач-консултант Клиенти отговаря за консултирането и обслужването на клиентите. Също така за зареждането и поддържането на търговския вид на района и продуктите.

​​​​​​​​​​​​​​


• Мениджър Прием на стоки отговаря за цялостната организация и отчетност при  приема на стоки и за завеждането им в електронната система. Негова отговорност е и поддържането на складовата зона, така че да е ясна, добре обозначена, достъпна и улесняваща движението на стоките към търговската площ.
 
 

• Приемчик на стока отговаря за коректното приемане на стоката в магазина, както и за експедирането на стоки при връщане към доставчици или към други магазини. Подрежда стоките в склада или ги предоставя за зареждане в търговска зала.

 

 
 

• Отговорник техническа поддръжка отговаря за контрола и поддържането в изправност на инсталациите, които осигуряват нормалното функциониране на магазина. Грижи се за условията за безопасност. Осъществява сервизна дейност.

 


 
 

• Главен касиер отговаря за цялостната дейност на отдел „Каси“ в магазина. Носи материална отговорност за движението и отчетността на парите в магазина.

 

• Старши касиер-рецепционист осъществява дневната организация и контрола по отчитането на документите и парите. При нужда замества главния касиер. Обслужва клиентите на касова зона.

 

• Касиер-рецепционист отговаря за качественото и бързо обслужване на клиентите при заплащане на стоки и услуги на касите в магазина. Касиер-рецепционистите на Информация в допълнение отговарят на въпроси на клиенти, решават рекламации, организират транспорт и доставка на стоки и услуги за клиентите,  и изобщо направляват общуването с клиентите като „първи пост” на магазина.