Национален телефон за информация и поръчки: 070088111 
 

ГРИЖА

Ние работим в близост с клиентите и изграждаме силна връзка с тях в грижата за дома и градината. Следваме развитието на техния стил на живот и се стремим да изпреварваме потребностите им.


ОТГОВОРНОСТ


Нашият екип е силно ангажиран, компетентен и отзивчив. Работим всеотдайно за удовлетвореността и доверието на клиентите.

СОЛИДАРНОСТ


Принадлежност към общност, в която всеки разчита на другите и същевременно другите разчитат на него, независимо от позицията, която заема. Ние ценим партньорите си и изграждаме отношения на сътрудничество и подкрепа.

ВИЗИЯ

Днес клиентите имат нужда да усетят, че отношението и вниманието е по-важно от покупката и че за нас грижата за дома и градината е от значение за качеството на живот на всеки. 

Мисия / Основание за съществуване


Ние сме силен и сплотен екип, който всеотдайно работи за това Mr. Bricolage да бъде място с човешки облик, където идеите и желанията за дома и градината намират решение.

Ние сме Вашият надежден партньор, на когото винаги можете  да разчитате.

Амбиция

Да ни разпознават като марката, която е най-внимателна към всеки един от клиентите си, най-отзивчива.
Шампион в категория “Човешки взаимоотношения