Електродъгово заваряване с пръчки

Електродъговото заваряване с пръчки е вид оксиженно заваряване. Използва се за свързване и поправяне на елементи и части от стомана. Това е най-сигурният и траен начин за свързване на метални елементи, тъй като то се осъществява чрез стопен метал. При оксиженното заваряване се стопяват части от свързваните елементи и припоя, като те са от един и същ метал. За стопяване на стоманата е необходима температура над 3000°C. Тя се получава от късо съединение между двата електрода (пръчката за заваряване и свързвания метал). Формира се електрическа дъга, която се състои от поток от искри с много голяма мощност, отделяща интензивна топлина и светлина.

 

Принципи на електродъговото заваряване

 

Основното правило при заваряването е да се поддържа постоянно разстояние между електрода и метала, за да може да се формира електрическата дъга. Ако електродът докосва метала, електрическият ток преминава между тях и не се отделя необходимото количество топлина и електродът залепва върху метала. Ако пък разстоянието е твърде голямо, няма електрическо взаимодействие и не се образуват искри.

Заваръчен апарат

Това е трансформатор, който редуцира напрежението от 220 V до около 50 V и в същото време увеличава силата на тока до 250 А.

 
При избора на заваръчен апарат имайте предвид следните факти:
 

• По-голямата сила на тока позволява свързването на по-дебели елементи. По-малката сила на тока не стопява добре метала и свързването няма да е сигурно.
• При високо напрежение (50 V и повече) заваряването е по-лесно и е по-малка вероятността за залепване на електродите.
• Стопеният метал и допълнителния метал на електрода, който е от същия вид, свързват двата заварявани елемента. Този метод се употребява при желязо и неговите сплави.

 

Техника за електродъгово заваряване

СТЪПКА 1
Включете заваръчната станция. Ако е необходимо изберете нужното напрежение: 220 V или 380 V.


СТЪПКА 2
Регулирайте силата на тока в зависимост от диаметъра на електрода.


СТЪПКА 3
Почистете с метална четка повърхността за заваряване и при нужда обезмаслете.


СТЪПКА 4
Ако металът има остри ръбове, изгладете ги леко с пила.


СТЪПКА 5
Фиксирайте свързваните елементи един за друг - например с дърводелски стяги.


СТЪПКА 6
Поставете металното изделие върху невъзпламенима основа и фиксирайте щипката маса.


СТЪПКА 7
Свържете електрода с апарата.


СТЪПКА 8
За да се създаде електрическата дъга, тръкнете върха на електрода върху заварявания метал, докато се появят искри.


СТЪПКА 9
Отдалечете електрода на 2 - 3 мм, за да се създаде електрическата дъга и започнете заваряването.


СТЪПКА 10
Плавно измествайте електрода около зоната на заваряване, за да получите заваръчен шев.


СТЪПКА 11
След заваряване оставете да се охлади и отстранете образувалия се шлак с чук за шлак.


 
СТЪПКА 12
Ако свързвате елементи са с голяма дължина, направете точково заваряване от едната страна и след това заваръчен шев от другата.
Препоръки
Заварката се прави на място, на което няма опасност от възникване на пожар.


 

Между щипката маса и заварявания метал трябва да има добър контакт, затова при необходимост изчеткайте или изпилете мястото. За да е сигурна заварката, предварително отстранете всички следи от ръжда, боя, смазки, прах и други замърсявания. При електродъговото заваряване се отделят интензивна топлина, светлина и искри, които са опасни за здравето, затова предпазните аксесоари са задължителни. Използвайте защитна маска, плътни кожени ръкавици и по възможност носете памучни дрехи.


0