Национален телефон за информация и поръчки: 070088111 
 

Циркулярен трион

Циркулярният трион е електроуред, предназначен за рязане на дърво и неговите производни като фурнировани и талашитени плоскости, летви и др. С него се правят бързо и точно прави разрези, като уредът е едновременно мощен и лесен за употреба. Понякога в процеса на обзавеждане и устройване на дома ни се налага да се залавяме с дърводелски работи като рязане на дъски, дървени елементи, плоскости. Някои разрези се правят лесно на ръка, но когато се налага да се разрязва дъска по дължината ѝ или последователно да се срежат няколко плоскости, тогава циркулярният трион става необходимост.ЗАТОЧВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Дърводелските инструменти (длета, ножици, дискове) трябва да са идеално заточени. За целта се използва точилен камък, като най-доброто средство е камък с голям диаметър и с абразивно покритие от фин пясък, който се върти на бавни обороти и се охлажда от вода. Но този вид точилен камък, който е обемист и неудобен, вече рядко се използва. По-често се използва шмиргел. Той има две неудобства: от една страна, ако е с малък диаметър, заобля острието, а от друга, тъй като се върти бързо и не се охлажда във вода, загрява метала и може да причини отвръщането му.

МАТЕРИАЛ

Трионът е предназначен за рязане на дърво и плоскости от производен на дърво материал. Може също да се ползва при пластични материали като плексиглас, синтетично стъкло и др., но преди това е препоръчително да се изпробва.

НОЖОВЕ

Трионът е съвместим с различни видове циркулярни дискове: от бързорежеща стомана, карбидни, с различно назъбване. Едрото назъбване е предназначено за бързо и грубо рязане на масивно дърво. Финото назъбване - за правене на прецизни разрези в тънки и крехки материали като плоскости. В повечето случаи се предпочитат дискове с твърдосплавни зъби: те режат по-добре, по-бавно се изхабяват и са единствените, които разрязват с лекота талашитени и меламинови плоскости, чиято повърхност е абразивна и изтъпява стоманените остриета.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

• Правилното и безопасно използване на уреда изисква разрязваният материал да е добре закрепен и трионът да се държи здраво, като боравещият с уреда е заел позиция, която му позволява да следи постоянно хода на машината.
• Използвайте наточен нож в добро състояние.
• Не форсирайте триона, той трябва да напредва с равномерна скорост. Непривичният шум и затрудняването на триона показват, че материалът е много твърд. Намалете натиска и скоростта, за да облекчите мотора и за да осигурите максимални обороти на диска.
• Не пускайте дръжките на инструмента преди машината да е напълно спряла.


Техника на правилно рязане

СТЪПКА 1
Предпазителят трябва да е идеално подвижен, за да не затруднява въртенето на диска.

 

 


СТЪПКА 2
Регулирайте височината на рязане преди да започнете работа. Ако тя е прекалено голяма, ще се намали ефикасността на рязане.

 

 


СТЪПКА 3
Ножа-разделител, който се намира в задната част, не позволява разрязаните вече части да се доближават по време на рязането. По време на работа е необходимо да следите ножът-разделител да остава чист и да е винаги под права линия зад диска.

 

 


СТЪПКА 4
Разрязвания елемент трябва да е неподвижно закрепен. Поставете носа на триона върху дървото и включете триона.

 

 


СТЪПКА 5
Циркулярния трион се държи здраво с двете ръце за дръжките, а основата му трябва да легне върху повърхността на материала. Може да сложите захранващия кабел на рамото си, за да не го срежете.

 

 


СТЪПКА 6
Може да следите линията на рязане през специалния отвор в основата - от едната страна за вертикалните разрези, а от другата - за разрезите под ъгъл 45°.

 

 


СТЪПКА 7
За да правите успоредни на ръба разрези, използвайте водача за успоредно рязане.
СТЪПКА 8
За да получите идеално прав разрез, придвижвайте основата на триона по предварително фиксиран линеал или правилна подложка.

 

 


СТЪПКА 9
Пуснете прекъсвача едва когато дискът се е освободил от материала и предпазителя е паднал напред.

 

 


СТЪПКА 10
Можете де регулирате позицията на основата, за да правите разрези под ъгъл.Затегнете добре винта, за да не се отвие по време на работа.

 

 


СТЪПКА 11
С циркулярния трион могат да се правят повърхностни разрези - успоредни и застъпващи се. За целта регулирайте височината на рязане.

 

 


СТЪПКА 12
За да се смени дискът, трябва да се постави така, че да не се върти. След това се отвинтва с предназначения за целта специален ключ.

 

 • Следете ширината на разреза - трябва да е около 3 мм за нож.
• Някои триони могат да се свързват с аспиратор. По този начин се ограничава разпръскването на стърготини.
• Уредът трябва да е изключен от електрическата мрежа по време на извършване на всякакви интервенции в него.
• Никога не придържайте предпазителя във вдигната позиция. Той трябва да пада автоматично върху диска.

Периодично:

- проверявайте състоянието на захранващия кабел; - отстранявайте прахта от инструмента с четка или струя сгъстен въздух; - проверявайте състоянието на ножа; - изчиствайте при нужда основата от попаднали по нея смола, боя и лепило. Почистването след всяко използване повишава ефикасността и удължава живота на уреда.