Национален телефон за информация и поръчки: 070088111 
 

Избор на най-подходящите сортове лози

При избора на сортовете лози трябва да се съобразите с географските особености на района, в който ще ги засадите – климат, надморска височина, релеф.  У нас лозя могат да се отглеждат до 600 – 700м надморска височина, като за по-високите места са подходящи по-ранно зреещи сортове, а ако ги засаждате в двора, изберете най-топлото място, защитено от ветрове. Според специалистите предпланинските и планинските места са по-подходящи за отглеждане на сортове за бели вина, отколкото за червени. 

  Болгар - поради слабата му студоустойчивост сортът може да се отглеждат до 400 м надморска височина.

  Италия - поради късния срок на узряване не е подходящ за отглеждане в райони с надморска височина над 300-350 м. Препоръчва се за по-топлите райони на страната.

  Кардинал - не е склонен към изресяване и милерандаж, но е чувствителен на вирусни заболявания. Слабо студоустойчив е и трудно се възстановява след измръзване. При подходящи грижи срещу измръзване през зимата може да се отглежда в по-високи райони (до 700 м надморска височина), тъй като узрява рано.

  Хамбургски мискет - п оради средната му студоустойчивост препоръчваната надморска височина на отглеждане е до 500 м.

  Палиерине е устойчив на ниски зимни температури, което го прави пригоден за отглеждане в относително по-топлите райони на страната.

  Мерло -подходящ е за отглеждане в Южна България, където развива най-добре ценните си качества.

  Каберне совиньон - т ова е средно зреещ сорт. У нас в по-топлите микрорайони узрява в средата на септември, а в останалите - към края на месеца

  Памид - с редната му устойчивост на ниски зимни температури и срокът на узряване  го правят непригоден за отглеждане в райони с над 300 - 350м надморска височина.