Количка

Подготовка на стената преди боядисване

  1. 1. Почисти стената с чиста вода;
  2. 2. Провери плътността на повърхността чрез теста с капки вода;
  3. 3. Ако капките се стичат по повърхността, без да се абсорбират, това показва, че повърхността е прекалено плътна и неабсорбираща;
  4. 4. При неабсорбираща повърхност нанеси първо грунд за непопиващи основи;
  5. 5. Ако водата се абсорбира от стената, това означава, че повърхността е твърде пореста;
  6. 6. За пореста повърхност нанеси най-напред запечатващ грунд;
  7. 7. Ако водата образува перли върху стената, това означава, че е готова за боядисване.

0