Количка

Монтаж на аплик на стената

Следвайте съветите ни за лесно вграждане на вертикален аплик - към стена.

1. Спрете захранването с прекъсвача.
2. Отбележете на стената точките за закрепване на аплика.
3. Пробийте дупки в стената и сложете дюбели.
4. Завинтете основата на аплика.
5. Оголете краищата на кабелите.
6. Свържете кабелите към клемата на аплика.
7. Включете захранването. Натиснете избрания превключвател и включете съответното осветително тяло.
8.Et voila! Лесно, нали? Готови сте.

0