Монтиране на девиаторни ключове

Следвай кратките и практични указания на Mr.Bricolage, по-долу, за монтаж на девиаторни ключове.


Процесът на свързване е разделен на няколко стъпки и може да бъде използван и за свързване на два и един кръстат ключ. Във видеото ще намериш показана схема за включване (0:12).

1. Първо изключи захранването от таблото.

2. Залепи кабелния канал към стената.

3. Монтирай към стената основата на допълнителния ключ.

4. Демонтирай основния ключ и направи срез за преминаване на кабела.

5. Новия кабел оголи от двете страни.

6. Постави кабела в кабелния канал между двата ключа.

7. Издърпай черния проводник и свържи двата цветни проводника.

8. С лустер-клема свържи черния проводник с черния проводник за отклонението към втория ключ.

9. Свържи трите проводника в кутията на втория ключ.

10. Направи отвор за преминаване на кабелите.

11. Затвори двете кутии.

12. Включи захранването от предпазителя на таблото.

​​​​​​​
0