Монтаж на стенен електрически конвектор

Как да монтираме сами?

1. Определи местоположението на конвектора и местата за фиксиране;

2. Фиксирай дюбелите в направените в стената отвори;

3. Прикрепи фиксиращите планки към стената;

4. Монтирай осигурителните стопери;

5. Постави конвектора на фиксиращите планки.

6. Свали надолу осигурителните стопери и ги затегни;

7. Изключи захранването от предпазителя на таблото;

8. Отвори захранващата кутия (твърда връзка);

9. Свържи проводниците по цвят посредством лустер-клеми;

10. При липса на термостат, изолирай проводника за управление с лустер-клема;

11. Затвори захранващата кутия (твърда връзка);

12. Включи захранването от предпазителя на таблото.

0