Национален телефон за информация и поръчки: 070088111 
 

Поставяне на корниз

Корнизът е особено важен елемент, който допринася за цялостния вид на прозореца и помещението. В последно време декоративните кръгли дървени корнизи, които са много по-естетични се предпочитат пред удобните релсови корнизи. Принципът на поставяне и за двата вида корнизи е един и същ.ОСНОВНИ ПРАВИЛА
•Височина на корниза над прозореца
Долната част на корниза трябва да е най-малко на 5 см над прозореца. При поставяне на драперия, корнизът се вдига на около 20 см над прозореца.
•Разстояние между корниза и стената
За повечето видове корнизи това разстояние се определя от дължината на конзолите. Във всички други случаи предвидете разстояние от 10 до 15 см.
• Дължина на корниза
Дължината на корниза зависи от ширината на прозореца и от това дали на корниза ще бъдат окачени едно или две пердета (които се прибират от двете страни на прозореца). Следната таблица ще ви помогне да определите подходящата дължина на вашия корниз. Посочените размери са в сантиметри.


Ширина на прозореца Корниз за едно перде дължина Корниз за две пердета дължина
65 120 ---
75 140 120
85 150 130
95 160 140
105 180 150
120 200 170
130 215 180
145 235 200
160 260 220
180 280 240
190 295 250
200 320 265
220 340 280
230 355 300
240 360 315
250 390 320
265 400 340
275 --- 350
315 --- 400
СТЪПКА 1
От двете страни на прозореца отбележете височината, на която трябва да стои корниза.

 

 


СТЪПКА 2
Отрежете корниза на желаната дължина под прав ъгъл.

 

 ВИДОВЕ МОНТАЖ
•Обикновено корнизът се държи от конзоли, които са фиксирани към стената.
• Има прозорци, които заемат цялата дължина на стената и в такъв случай конзолите се закрепват на двете съседни стени.
• Възможно е също конзолите да се поставят вертикално монтирани към тавана.

ПОЗИЦИЯ НА КОНЗОЛИТЕ
Съществуват различни видове и форми корнизи. Позицията на конзолите спрямо корниза трябва да се избере най-вече изхождайки от естетична гледна точка. Обикновено разстоянието от края на корниза до конзолата варира в рамките на 5 до 10 см. Измерете центъра на прозореца и определете мястото на конзолата (например на 8 см от края на корниза). Отбележете мястото на отворите, в които ще бъде фиксирана конзолата (могат да бъдат един или два в зависимост от вида ѝ).


ТЕХНИКА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА КОРНИЗ ПОДГОТОВКА


СТЪПКА 1
След като сте отбелязали средата на прозореца, намерете и средата на корниза.

 

 


СТЪПКА 2
Маркирайте върху стената крайните точки на корниза.

 

 


СТЪПКА 3
Отбележете мястото на едната конзола, като имате предвид начина ѝ на фиксиране и предвиденото разстояние от края на корниза.

 

 


СТЪПКА 4
Пробийте отвори с подходящ свредел.

 

 


СТЪПКА 5
Набийте дюбелите, които трябва да са съобразени с материала на основата.

 

 


СТЪПКА 6
Закрепете конзолата. На снимката имаме дървена конзола, която се фиксира само с един винт в центъра.

 

 


СТЪПКА 7
Поставете корниза в конзолата и като го поддържате идеално хоризонтален, определете мястото на другата конзола.

 

 


СТЪПКА 8
Фиксирайте и втората конзола. При някои видове корнизи конзолата се сглобява.

 

 


СТЪПКА 9
Поставете накрайника на корниза. Вторият ще поставите, когато корнизът бъде фиксиран в конзолите.

 

 


СТЪПКА 10
Нанижете халките на корниза, поставете го в конзолите и го фиксирайте.

 

 


СТЪПКА 11
Поставете кукичките за перде на халките.

 

 


СТЪПКА 12
Остава да нанижете пердето.

 

 


ЕТАПИ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА КОРНИЗА И КОНЗОЛИТЕ:
1. Отбелязва се височината на корниза над прозореца от двете му страни
2. Центрира се корнизът над прозореца. За целта трябва да се измери средата на прозореца и на корниза
3. Определя се мястото на едната конзола (то зависи от вида на корниза) и тя се фиксира
4. Корнизът се поставя в конзолата. С помощта на нивелир се държи хоризонтално и се отбелязва мястото на втората конзола
5. Нанизват се халките и корнизът се поставя в конзолите
6. Поставят се накрайниците
7. Корнизът се фиксира в конзолите, като преди това се центрира спрямо прозореца