Национален телефон за информация и поръчки: 070088111 
 

Направа на настилки

Мрежата от алеи и площадките са основен функционален и декоративен елемент, изграждащ скелета на една градина. Те служат за придвижване, разделяне и обединяване на пространствата,както и за преодоляване на нива. Също така играят важна роля в създаването на стила и атмосферата на едно дворно пространство.Основни моменти са:
- определяне на формата на алеите и площадките в зависимост от функционалното им значение и избрания стил на градината;
- подборът на материал зависи от ефекта, който се стремите да постигнете. Той включва комбинация от различни видове материали за настилка – бетон, тухла, камък, дърво и др, съчетание на цветове, начин/рисунък на подреждане на настилките.
Да се избягва прекалено смесване на много материали, при което се получава хаос. Да се избягват ярки цветове, защото те намаляват ефекта на растителността, освен в случаите когато се търси специален ефект на настилките.
- подбор на големината на площите с настилка и на вида материал, с оглед на това да не се наруши мащаба на пространството. Важен принцип е да бъде намерен баланса между площите с настилки и останалата част на градината, както и баланса в изпълнението на самите настилки.


Техника за полагане на настилките

Настилка от бетон - естествени плочи и павета

 

СТЪПКА 1
Ако желаете да имате бордюр започнете полагането на настилката от бордюра - очертайте желания контур на настилката и изкопайте канал с ширина 20см. и дълбочина 30см. за бетонна основа на бордюра, който трябва да потъне 10см. в бетона. Залейте фугите не бордюрите със силен циментов разтвор 1:1. Изчакайте бетона да стегне и тогава започнете полагане на настилката.

 

 

СТЪПКА 2
Изкопайте леглото за полагане на настилката на дълбочина средно 12см., като подравните почвата.

 

СТЪПКА 3
Трамбовайте добре почвата. В случай, че настилката не е само пешеходна или почвата е лека и песъчлива, положете армaтурна мрежа 2,5мм. за усилване на основата.

 


СТЪПКА 4
Разстелете пласт от трошен камък с дебелина 5см. за осигуряване на дренаж.

 


СТЪПКА 5
Разстелете пласт от пясък с дебелина 3см. в случай, че ще използвате циментов разтвор и земновлажен бетон за залепване на плочите и 5см. – в случай, че ще редите плочите или паветата направо в пясъка.

 


СТЪПКА 6
Поставете плочите върху циментовия разтвор.

 


СТЪПКА 7
Нивелирайте и в двата случая (настилка с циментов разтвор или пясък) за да осигурите равна повърхност на настилката.

 


СТЪПКА 8
Залейте фугите не бордюрите със силен циментов разтвор 1:1 или запълнете с пясък.

 


 

Настилка от трошен/дребен объл речен камък
СТЪПКА 1
Полагането на настилката започнете с очертаване на контура и избор на материал за периферията. За препоръчване е използването на естествени каменни плочи, тухли и дървен материал (летви, объл материал и др.) в зависимост от стила на градината.

 


СТЪПКА 2
Изкопайте леглото за полагане на настилката на дълбочина средно 8см., като подравните почвата.

 


СТЪПКА 3
Трамбовайте добре почвата. В случай, че настилката не е само пешеходна или почвата е лека и песъчлива, положете армaтурна мрежа 2,5м. за усилване на основата.
СТЪПКА 4
Разстелете пласт от пясък с дебелина 3см.

 


СТЪПКА 5
Положете изрязана по контура на настилката стъклофибрена мрежа за задържане на настилката.

 


СТЪПКА 6
Разстелете равномерно пласт от трошен/дребен объл речен камък с дебелина 5см.
СТЪПКА 7
Трамбовайте и подравнете с гребло.