Поставяне на електрическа сушилка за кърпи

Как се монтира електрическа лира за баня?

  1. 1. Определи местоположението на електрическата сушилка за кърпи и отбележи точките за фиксиране.
  2. 2. Постави дюбелите в направените в стената отвори.
  3. 3. Завинти към стената фиксиращите крачета.
  4. 4. Фиксирай сушилката към монтираните крачета.
  5. 5. Изключи захранването от предпазителя на таблото.
  6. 6. Отвори капака на захранващата кутия /твърдата връзка/.
  7. 7. Свържи проводниците по цвят чрез лустер-клеми.
  8. 8. Изолирай проводника за управление с лустер-клема.
  9. 9. Затвори капака на захранващата кутия /твърдата връзка/.
  10. 10. Включи захранването от предпазителя на таблото.

0