Количка

Пълненето на тоалетното казанче не спира...

Първа възможна причина: Проблем с притока на вода.

  1. Затвори спирателния кран;
  2. Развий крана;
  3. Развий пълнещия механизъм и го подмени с нов механизъм;

Втора възможна причина: Проблем с изтичането на вода.

  1. Развий тоалетното казанче от тоалетната чиния;
  2. Провери състоянието на уплътнителя между тоалетното казанче и тоалетната чиния;
  3. Развий гайката на изпразващия механизъм в основата на казанчето с тръбен ключ;
  4. Смени уплътнението;
  5. Или подмени изпразващия механизъм;
  6. Монтирай казанчето обратно на мястото му.

0